Kima Saribekyan (különdíjas) a Tale of Two Mandates: Syria, Cilicia and the French Mandate System in the Interwar Period, 1918- 1939 [A két mandátum története: Szíria, Kilikia és a francia mandátum rendszere a két világháború között, 1918-1939] című dolgozatában (témavezető: Dr. Lee Beaudoen) a kilikiai hadjáratot és Franciaország kilikiai érdekeltségét vizsgálja a két világháború közötti időszakban. A szerző megvizsgálja az Egyesült Államok érdeklődésének okait egy kongresszusi támogatású mandátummal Örményország számára és így rávilágít a két világháború közötti időszak jelentőségére a modern Közel-Kelet koncepciójában.
Mindkét munka jól tükrözi a PPKE Armenológiai Tanszékén megvalósuló hallgatói kutatásokat különösen a Mediterráneum és Közel-Kelet története, valamint a határokon átívelő és nemzetközi konfliktusmegoldás terén.
Péter és Kima eredménye tanúskodik elkötelezettségükről, kitartásukról és lendületükről, amely jóval meghaladja a szokásos egyetemi alapkövetelményeket. Ezek az eredmények nagyban elősegítik tudományos törekvéseik megvalósítását mind a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, mind országos, illetve nemzetközi téren.

Az Armenológiai Tanszék ezúton gratulál Kimának és Péternek!

https://pazmanyonline.blog.hu/2021/04/26/international_students_kima_saribekyan?fbclid=IwAR2319nUapEf-lsY1eqooqBGt6LXSCkMD-Bg9df_QQqsPJgrG74CrOmpWeA